อินาริ ไข่หวานและไข่กุ้ง

฿ 55

Name Range Discount
By 5 get and 1 free 5 - 9 Get 1 quantity of cheapest item
By 5 get and 1 free 10 - 14 Get 1 quantity of cheapest item
By 5 get and 1 free 15 - 19 Get 1 quantity of cheapest item
By 5 get and 1 free 20 - 24 Get 1 quantity of cheapest item